Thông tin khóa học

Mục tiêu chương trình

Khóa đào tạo này sẽ cung cấp cho học viên những kiến thức chuyên dụng về Amibroker với vai trò là một công cụ đắc lực hỗ trợ cho hoạt động đầu tư. Sau khóa học này, học viên sẽ biết cách sử dụng, nắm được những công dụng, tính năng nổi bật của phần mềm AmiBroker. Đặc biệt, học viên sẽ biết cách sử dụng thuần thục, tự tạo hệ thống giao dịch (xác định điểm mua bán, tín hiệu cảnh báo xu hướng thị trường…) cho riêng mình.

Đối tượng chương trình

Khóa học này thích hợp cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp, chuyên viên đầu tư, chuyên viên tư
vấn đầu tư đã thành thạo các kỹ thuật thông dụng và chuyên biệt của phân tích kỹ thuật.

Thông tin chung

Phương thức của khóa đào tạo là “lấy học viên làm trung tâm” và “thực hành là chủ đạo”. Các
kỹ thuật được trình bày luôn gắn liền tình hình thực tế của thị trường Việt Nam.
 

Giáo trình Sử dụng Amibroker chuyên nghiệp
Giảng viên

Phố Wall